Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz funkcjonowanie plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą oraz wykorzystywanych przez serwis zyleta1973.pl

Administrator danych

Żyleta sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 3

00-449 Warszawa

NIP: 5272667086

REGON: 145842420

KRS: 0000399484

O bezpieczeństwo danych osobowych dba wyznaczony Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie Michała Budzyńskiego .

Definicje

Administrator - oznacza Żyleta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-449), ul. Łazienkowska 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 5272667086, NIP: 5272667086, nr REGON 145842420, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) zyleta1973.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe

W przypadku wyrażenia chęci korzystania z naszego serwisu bądź zakupu literatury oferowanej na stronie serwisu Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych niezbędnych w celu wykonania usługi. Dane osobowe przetwarzane są  przez Administratora w niżej wyodrębnionych celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Cele przetwarzania:

Świadczenie usług w postaci prowadzenia indywidualnego konta elektronicznego;

Przesyłanie newslettera;

Marketing bezpośredni w tym polegający na wyświetlaniu reklam;

Realizacji zamówień literatury;

Podstawa przetwarzania danych:

zgoda wyrażona podczas rejestracji w Sklepie – jeśli użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ciążący na Administratorze obowiązek prawny, związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika;

umowa sprzedaży zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Sposób wskazania danych

Dowolny i swobodny

Skutki nie podania danych:

brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach w Sklepie.

Cofnięcie zgody

W każdym czasie bez konieczności uzasadnienia

Okres przetwarzania danych osobowych

Żyleta sp. z o.o. będzie przetwarzać  dane Użytkownika tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną:

przestanie ciążyć na Żyleta sp. z o.o. obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika;

zrealizowanie zamówienia literatury; 

cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Żyleta sp. z o.o. przetwarzając dane osobowe stosuje środki zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Uprawnienia Użytkownika

dostęp do własnych danych osobowych,

ich sprostowania,

usunięcia – prawo do zapomnienia

ograniczenia przetwarzania,

żądania przeniesienia danych do innego administratora.

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika:

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

Wobec uznania, ze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Profilowanie

Serwis w ramach prowadzonej działalności może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika. Polega to na profilowaniu przy wykorzystaniu danych osobowych tj. na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych przez Użytkownika w sieci Internet w tym w ramach stron Serwisu w postaci wyświetlania reklam produktów.

Cookies

Serwis jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki Cookies. Stosowane przez Serwis Cookies są bezpieczne dla Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika. 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizmcookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

f. Świadczenia usług reklamowych

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowejreklamy:

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej  przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Zewnętrzni odbiorcy danych.

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu realizacji swoich zadań.

Dane osobowe Administrator może przekazać:

Podmiotom realizującym dostawę towarów;

Dostawcom płatności;

Podmiotom prowadzącym punkt odbioru paczek;

Podmiotom zapewniającym system mailingowy;

Podmiotom zapewniającym usługi marketingowe;

Portalom społecznościowym.

Wersja 1.2